Dvanáct apoštolů

Bratři GrimmovéBylo to tři sta let před narozením Krista; tehdy žila jedna žena, která měla dvanáct synů, byla ale tak chudá a nuzná, že často nevěděla, jak děti uchovat při životě. Každý den prosila Pána, aby její syny zachoval a vyvolil k tomu, aby jednoho dne putovali světem se zaslíbeným Mesiášem.

Jednoho dne však byla její nouze k nepřežití, a tak hochy jednoho po druhém poslala do světa, aby si hledali živobytí sami.

Nejstaršímu bratrovi říkali Petr; putoval světem, až jednoho dne přišel do hlubokého černého lesa, kterému nebylo konce. Hledal cestu ven, ale nemohl žádnou najít; naopak bloudil stále hlouběji a hlouběji v lese. Hlad měl tak veliký, že už stěží stál na nohou. Nakonec byl tak vysílený, že zůstal ležet na jehličí a myslil, že nastala hodina jeho smrti.

Tu se vedle něj objevil chlapec, celý zářil a usmíval se na něj mile jako andílek. Dítě tlesklo, a když Petr zvedl oči, zeptalo se: „Pročpak tu tak zarmouceně ležíš?“ „Ach“ odpověděl: „chodím světem sem a zase tam a hledám živobytí; ale moje největší přání potkat Vykupitele.“ Dítě pravilo: „Pojď se mnou a tvoje přání se jednou vyplní.“

Vzalo nebohého Petra za ruku a vedlo ho mezi skalami k prostorné jeskyni. Když vstoupili dovnitř, viděl, jak to uvnitř září zlatem, stříbrem a křišťály; uprostřed stálo dvanáct kolébek. Tu andílek pravil: „Polož se do té první a trošku se prospi, já tě budu kolébat.“ Tak Petr učinil a andílek mu zpíval a kolébal ho tak dlouho, dokud neusnul. A když hoch spal, přišel jeho bratr, kterého strážný andílek taky přivedl, a stejně jako prvorozeného ukolébal do spánku. A tak přišli po řadě všichni bratři, až nakonec ve zlatých kolébkách spalo všech dvanáct.

Bratři spali celých tři sta let až do noci, ve které se narodil Ježíš. Tu se probudili, aby ho provázeli; svět je zná jako dvanáct apoštolů. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die zwölf Apostel“ (KHM 202) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková