Kamperský jeseter

AnonymVařeným vejcím v hořčičné omáčce se v městě Jeveru[pozn1] říká Kamperský jeseter. To měl být kdysi v městě Kamper[pozn2] zvolen nový starosta a jeho jmenování chtěli měšťané oslavit bohatou hostinou. Nu a k pořádné slavnosti patří přeci i ryby. Měšťané tedy uspořádali velký zátah na ryby a chytili taky jednoho parádního jesetera. Ale ryba je nejlepší, když je čerstvá. Proto toho jesetera, do doby než ho budou potřebovat, vrátili zpět do vody, ale před tím mu ještě uvázali zvonec, aby jej pak snadněji našli. Když nastal onen slavnostní den, kdy měl být uveden v úřad nový starosta, vystrojili velkou hostinu. K té zamýšlené rybě připravili výtečnou hořčičnou omáčku a pak šli k vodě, aby toho jesetera vylovili. Ale nemohli nalézti ani jeho ani zvonec. A tak toho jesetera nakonec nesnědli. A aby ta lahodná omáčka nepřišla vniveč, uvařili tenkráte kamperští vejce natvrdo. A od té doby se tento pokrm tam, kde znají tento příběh, jmenuje kamperský jeseter.[pozn3]
Poznámka 1 - Jever je město na severu spolkové země Dolní Sasko. Ze severoněmeckého přístavu Wilhelmshaven se vydejte po silnici č.210 na západ a po 15 km dojdete do půvabného Jeveru.
Poznámka 2 - Město Kamper se mi nepodařilo najít. V originále je uvedeno ve tvaru Campe. Možná to ani není reálný geografický název, může se jednat o náš Kocourkov. Ostatně ta humorná příhoda tomu odpovídá, pošetilé se chovali vždy ti jiní, v jiném, nejlépe nereálném městě.
Poznámka 3 - Lidová pověst "Camper Stör“ je ze sbírky pověstí ze spolkové země Dolní Sasko. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková