Jak šly děti na jahody

Ludwig BechsteinByly jednou dvě malé děti, klouček a děvčátko, které si jednou vyšly spolu ven do lesa, aby sbíraly jahody a maliny, každý jeden hrníček. Dříve než dorazily do lesa, přišly k velkému rybníku, ve kterém plavaly překrásné rybky, vypadaly jako by byly z čistého stříbra. Děti si několik rybek chytily a daly je do svých hrníčků, potom v lese sbíraly jahody a maliny a dávaly je do hrníčků k rybkám, dokud nebyly docela plné. Potom v lese ještě našly dva krásné nožíky, které si položily nahoru na hrníčky.

Ale když se vydaly lesem na cestu domů, uviděly, jak jim v ústrety přichází obrovský medvěd, tu se velmi polekaly a ukryly se, a ve spěchu tam nechaly ležet své hrníčky. Když tam medvěd dorazil, hrníčky vzal a i s rybkami, jahodami i kudličkami sežral. Potom se valil pryč.

Děti, když se opět odvážily ze svého úkrytu ven, hned viděly, že jejich rybky, jahody i maliny, hrníčky i nožíky jsou sežrány, a tak začaly velmi plakat a utíkaly domů, aby to řekly tátovi. Ten ihned popadl svůj dlouhý tesák a šel ven do lesa, kde medvědovi rozřezal břicho a vše, co měl uvnitř, zase vyndal ven. Jahody, maliny, rybky, hrníčky i nožíky a dal to dětem.

Tu byly děti celé blažené a pyšně si nesly své hrníčky domů, kde jedly jahody a maliny, snědly nakonec i rybky a hrály si s těmi krásnými nožíky. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Vom Hänschen und Gretchen, die in roten Beeren gingen“ je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1845) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém rozumu dovyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková