Kovář a trpaslík

Bratři GrimmovéO poli na úpatí Trpasličí hory u města Dardesheim [pozn1] se mezi zdejším lidem vypráví tato pěkná pověst:

Kdysi dávno to pole patřilo kováři, jménem Riechert, který si ho osadil hrachem. Ale v době, kdy hrách dozrával a byl na pohled nejhezčí a na jazyku nejkřehčí a nejchutnější, mu ho někdo tajně očesával.

Kovář by rád zloděje hrachu vyčíhal, a tak si na svém poli postavil chýšku, ve které ve dne, v noci hlídal. Přes den se z pole neztratil ani hrášek, ale každé ráno viděl, že nehledě na jeho ustavičné hlídání, byl tam v noci opět zloděj.

Jednoho rána už ten pohled nevydržel a plný vzteku z toho, že všechna jeho námaha byla zbytečná, se rozhodl, že zbylý hrách na poli ihned vymlátí. Pustil se do práce s rozedněním, ale neměl ještě vymláceno ani polovinu, když tu uslyšel žalostný nářek. Rozhlédl se pečlivě kolem sebe a tu našel na zemi pod hrachem trpaslíka, kterému svým cepem rozbil hlavu a který byl viditelný, protože mu srazil jeho mlžnou kapuci. Trpaslík vyskočil a upaloval, jako by mu hořelo za patami.

Od těch časů měl kovář na poli klid. [pozn2]
Poznámka 1 - Obec Dardesheim, ležící na úrodné pahorkatině severního předhůří Harzu, která byla až do roku 2003 samostatné město, je dnes městskou částí města Osterwieck ve spolkové republice Sasko-Anhaltsko. Se svými 974 obyvateli patřilo toto půvabné městečko se starodávnými hrázděnými domy v historickém jádru a s úchvatnou dominantou neoromantického kostela Sv.Štěpána, který stojí na místě kostela z roku 1128, k nejmenším městům v zemi. Ač nejmenší, patří k těm největším, protože se stalo symbolem větrné energie; vyrobí několikrát více energie, než samo spotřebuje. Jednou za rok se sem sjedou lidé ze široka a daleka na tradiční májový rockový festival.
Poznámka 2 - Lidová pověst „Schmied Riechert“ (DS 156) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková