O dobru, zlu a spravedlnosti

Otto SutermeisterKdysi dávno stála vysoko v horách chaloupka, ve které bydlely tři sestry. První z nich byla bělostná, krásná a dobrá dívka ve sněhobílém šatě, prostřední sestra byla černá, ošklivá a zlá čarodějnice, ta třetí, nejmladší nebyla ani krásná, ani ošklivá, byla napůl bílá a napůl černá, napůl dobrá a napůl zlá. Když ta zlá čarodějnice chtěla lidem v údolí způsobit nějakou škodu, tu by ta dobrá radami a varováním vše zhatila, kdyby mezi ně nevstoupila nejmladší sestra, která způsobila, že polovina škod se stala a ta druhá byla odvrácena.

Jednou se hoši a dívky z údolí vydali na svatou pouť do hor a zastihla je bouře nedaleko chalupy tří sester. Té dobré sestře bylo společnosti mladých lidí líto, a tak promoklé poutníky pozvala do světnice. Chtěla jim upéci koláčky, ale její zlá sestra ji z kuchyně vystrčila a upekla koláčky sama. Z venku byly krásné zlatavé, ale uvnitř otrávené. To dobrou sestru rozhořčilo a rozplakala. Tu přišla ta nejmladší a upekla obyčejné koláčky z hrubé mouky a dobré sestře řekla: „Dáme na stůl obojí, ty krásné zlatavé i ty docela obyčejné. Ti z našich hostů, co hledí jen na své zájmy, si vezmou ty krásně zlatavé, sní je a zemřou. Ti skromní si vezmou ty obyčejné a nic se jim nestane. Tak to půjde půl na půl jako vždy.“

Tak ta polovina hostů, která jedla zlatavé koláčky, zemřela, ale ta lepší polovina z nich se vrátila domů, bohatě dobrou sestrou obdarována. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei Schwestern“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková