Jak přadlenky mlčely

Joseph HaltrichByla jednou jedna žena a ta měla tři dcery a jedno velké trápení. Ty holky vám byly tak upovídané, že toho nikdy moc nenapředly, protože místo práce jen stále brebentily a štěbetaly.

Jednoho dne to matku rozhněvalo tak, že na ně křikla: „Teď každá z vás dostane náruč lnu a ten spředete, bez toho, že u toho řeknete jediné slovo. Která z vás to poruší, ta se nikdy nevdá, to vám slibuji!“

Dívky rázem ztichly, seděly a předly a předly; neodvážily se u toho málem ani dýchat. Najednou se té nejstarší přetrhlo vlákno a ona vykřikla, aniž by chtěla: „Se mi to přetrhlo!“ Ta prostřední se zapomněla a než by jeden okem mrknul, přidala se radou: „Udělej uzlík!“ A ta třetí, ta nejmladší? Ta se dala do smíchu a zvolala: „Heleďte, vy jste mluvily a já mlčela!“ A bylo to! Nakonec promluvily všechny.

Zda matka dodržela slovo a opravdu je neprovdala, to ten, co mi tenkrát vyprávěl tuhle pohádku, už zapomněl. Inu, kdo nevěří, ať tam sám běží! [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei schweigsamene Spinnerinnen“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 -17.05.1886). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková