O krvelačném jelitu

Bratři GrimmovéŽila, byla jedna jitrnice; a ta vám upadla do velké přátelství s jedním jelitem a zašlo to tak daleko, že ji jelito jednoho krásného dne pozvalo na návštěvu. Bralo se to zrovna k poledni, když se vyšňořená jitrnice vydala na cestu, a zrovna zvonili, když vešla do domovních dveří. A z těch podivuhodných věci, které v tom domě viděla, šel jednomu až mráz po zádech. Na každém schodu číhalo nějaké překvapení; a že tam těch schodů bylo! Na prvním se pralo o život koště s lopatou, na druhém seděla opice a z rozbité hlavy ji tekla proudem krev, na třetím se odehrávala další strašidelnost a tak to šlo dál až do úplné hrůzyplnosti. Jitrnice z toho byla celá polekaná a přepadlá, ale vzmužila se a došla až do sednice, kde ji radostně přivítalo jelito.

Ale jitrnici nebylo ani do skoku, ani do výskotu, nýbrž se měla k vyptávání, co všechny ty věci, co viděla na schodech, měly znamenat. Ale jelito se stavělo hluchým a slepým, prý to ani nestojí za řeč, a když přišla řeč na koště a lopatu, jen se zasmálo: „To byla jen děvečka, která si na schodech s někým povídala.“ A převedlo řeč na něco jiného.

Potom jelito odběhlo s tím, že musí v kuchyni zkontrolovat jídlo, zda je vše připraveno a zda nic nespadlo do popela. Zatím jitrnice seděla v sednici a přemítala o tom, co to vlastně viděla, když tu něco vběhnulo dovnitř a křiklo: „Ubohá jitrnice, ocitla ses v domě krvelačného jelita, vezmi nohy na ramena a utíkej odtud, pokud ti je život milý!“

Do jitrnice jakoby střelil, seběhla po schodech a utíkala, jak nejrychleji mohla. Když se jí zdálo, že je dostatečně daleko, zastavila se a otočila. A koho vám nevidí? Z vikýře se vyklánělo jelito, v ruce drželo dlouhatánský čerstvě nabroušený nůž, až se blyštěl do dálky, a volalo za ní: „Však nechybělo málo a už by sem tě mělo!“ [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die wunderliche Gasterei“ je ze sbírky bří Grimmů. Tato pohádka se v posledním vydání sbírky pohádek v letech 1856/57 už neobjevila, asi byla příliš krvelačná. Inu, děti by se měly dobře rozmyslet, než vejdou do cizího domu k cizím lidem, aby se jim nestalo něco podobného jako ubohé jitrnici. Ta sice nakonec utekla, ale to jen proto, že to byla v pohádce! Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková