Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě

AnonymTo jednou takhle spadli vlk a lišák do jámy a museli v ní přečkat celou noc. Když se začalo rozednívat, přitočil se lišák vlkovi a řekl: „Narovnej se, vylezu ti na hřbet a podívám se, zda už je bílý den.“ Vlkovi to přišlo jako dobrá myšlenka, postavil se ke stěně pasti, lišák mu hbitě vyskočil na záda, ještě jeden skok a byl z jámy venku.

Samou radostí se nemohl udržet a zavolal dolů na vlka: „Tak, teď jsem nahoře a ty dole.“ Vlk smutně kývnul a řekl: „To je pravda.“ Lišák pokračoval: „Jsi na tom dost zle a bude ještě hůř, musíš tam dole zůstat ještě celý den.“ Vlk se zeptal: „Jak to?“ Lišák řekl: „Inu, zkus se dostat ven, pokud to dokážeš!“

Vlk skákal a porůznu se natahoval a vytahoval, zkoušel to stále znova a znova, ale ven se nedostal. Tu řekl lišák: „Neříkám to? Pokud nemůžeš ven, zůstaneš další den v jámě! A budeš čekat, dokud nepřijde někdo, aby tě zabil. Já ti pomoci nemohu.“

Inu, dobře mi tak.“ řekl si vlk a smutně čekal.

A lišák? Nu, ten přeci utekl pryč. [pozn1]
Poznámka 1 - Finskou lidovou pohádku „Der Wolf und der Fuchs in der Grube“ z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková