Odkud dneska fouká?

AnonymTo se jednou medvědovi podařilo lapit živého tetřívka. Opatrně ho držel mezi zuby a pospíchal za lišákem, aby mu ten zázrak ukázal a pochlubil se. „Jen se podívejte lidičky, jaký já jsem pašák! Chytil jsem živého tetřívka!“ Inu, byl jako každý medvěd trochu chlubil a ješita.

Jenomže lišák měl k obdivu daleko, na jazyku se mu vařila závistivá slina a začal splétat liščí smyčky, aby medvěda o tu tučnou slípku připravil. A tak se ho zeptal: „Poslouchejte, kmotře, odkud dneska fouká?“

Medvěd, který se neodvažoval otevřít tlamu, aby mu tetřívek neuletěl, jen hodil hlavou jedním směrem a zabručel: „Hmmmmm.“ Jenomže lišák se stavěl hlupáčkem a za malou chvilku se zeptal podruhé: „Odkud jste říkal, kmotře, že dneska fouká?“ A medvěd se měl zase jenom ke kývnutí a vyrazil to svoje: „Hmmmmm.“ A tak se musel lišák ptát potřetí: „Odkud že to dneska fouká?“ To už medvěd nevydržel a zamumlal: „Sever!“ Jen co sedla slabika ke slabice, tetřívek se vyprostil z medvědího sevření a frnk! Byl pryč!

Lišák se tomu smál, až se za břicho popadal: „Inu, kmotře medvěde, já bych na vašem místě odpověděl „jih, jih!“. [pozn1]
Poznámka 1 - Finskou lidovou pohádku přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková