O živé vodě

Jitka Vlk MartinákováByl jednou jeden starý a nemocný král a ten si jednoho dne zavolal své tři syny a řekl: „Jsem starý a nemocný, ale ještě nechci umřít. Který z vás mi ze světa přinese živou vodu, ten zdědí moji říši a stane se králem.“

Synové vyslechli otcova slova, a protože byli svorní a dbalí práva, vydal se do světa nejprve ten prvorozený. Jel a jel, až přijel na kraj hlubokého černého lesa, kde potkal stařenku s nůší a kosou, která šla na trávu a ptala se ho, kdeže se tu vzal a co tu pohledává. „Hledám živou vodu, matičko. Můj otec je starý a nemocný král, ale ještě nechce zemřít.“ „Vím, kde najdeš živou vodu. Za tímto lesem stojí Skleněná hora. Vezmi toto kladivo a tyto stříbrné hřeby a vystoupej vzhůru, tam najdeš pramen živé vody.“ Princ stařence poděkoval a jel tím lesem dál, až přijel na jeho konec a tam stála Skleněná hora. Sesednul z koně, vzal kladivo a hřeby a pomalu stoupal vzhůru. Tři dny a tři noci se šplhal nahoru, konečně za rozbřesku čtvrtého dne dorazil až k prameni živé vody. Naplnil láhev a obrátil se na cestu zpět. Ale sotva položil nohu na první stříbrný hřeb, zkameněl.

Zatím král čekal a čekal, a když se jeho prvorozený nevracel, vydal se na cestu ten druhorozený. Jel a jel, dokud nepřijel na kraj hlubokého černého lesa, kde potkal stařenku s nůší a kosou, která šla na trávu a ptala se ho, kde pak se tam vzal a copak tam hledá. „Hledám živou vodu, matičko. Můj otec je starý a nemocný král, ale ještě nechce zemřít.“ „Vím, kde najdeš živou vodu. Za tímto lesem je Černočerná rokle. Vezmi toto lano a stříbrné skoby a sestup na její dno, tam najdeš pramen živé vody.“ Princ stařence za její rady i pomoc poděkoval a jel tím lesem dál, až dorazil na jeho konec a tam byla Černá rokle. Sesednul z koně, vzal lano a skoby a začal sestupovat dolů. Tři dny a tři noci se spouštěl dolů, konečně na rozbřesku čtvrtého dne se jeho nohy dotkly pevné země a našel pramen živé vody. Naplnil láhev a obrátil se na cestu zpět. Ale když se jeho ruka dotknula první skoby, zkameněl.

Zatím král čekal a čekal, a když se ani jeho druhorozený nevracel, vydal se na cestu ten nejmladší. Jel a jel, dokud nepřijel na kraj hlubokého černého lesa. Tam potkal stařenku s nůší a kosou, která šla na trávu a ptala se ho, kde pak se tam vzal a copak tam hledá. „Hledám živou vodu, matičko. Můj otec je starý a nemocný král, ale ještě nechce zemřít.“ „Vím, kde najdeš živou vodu. Za tímto lesem je Neproniknutelná houština, vezmi tuto sekeru a prosekej se do jejího srdce, kde najdeš pramen živé vody.“ Princ stařence za rady i pomoc poděkoval a jel dál tím lesem až přijel na jeho konec a ocitnul se u Neproniknutelné houštiny. Sesednul z koně, vytáhnul sekeru a začal se prosekávat do jejího srdce. Tři dny a tři noci se houštinou prodíral, konečně za rozbřesku čtvrtého dne se ocitnul na louce, kde byl pramen živé vody. Naplnil láhev a obrátil se na cestu zpět, ale sotva se dotknul nohou lesní pěšiny, zkameněl.

A starý a nemocný král čekal a čekal, ale žádný ze synů se nevracel. Jednoho dne přišla na zámek stařenka s nůší a kosou a řekla: „Králi, já vím, kde jsou tvoji synové. Ten nejstarší stojí na vrcholu Skleněné hory, ten druhorozený na dně Černočerné rokle a ten nejmladší v srdci Neproniknutelné houštiny.“ „A kdy? Kdy přijdou?“ vykřiknul král netrpělivě. „Ty se jich už nedočkáš!“ řekla stařenka, máchnula svojí kosou a král padnul mrtev k zemi.

V tom okamžiku se na vrcholu Skleněné hory, na dně Černočerné rokle a v srdci Neproniknutelné houštiny probrali princové k životu. Ten nejstarší sestoupil ze Skleněné hory, sednul na koně a uháněl k zámku. Ten druhorozený vyšplhal z Černočerné rokle, sednul na koně a uháněl k zámku. Ten nejmladší překonal Neproniknutelnou houštinu, sednul na koně a uháněl k zámku.

Když princové dorazili na otcovský zámek, dozvěděli se, že krále před třemi dny pohřbili. A protože ti princové byli svorní a dbalí práva, vládnuli té zemi svorně a spravedlivě až do konce svých dnů. A když je pohřbívali, položili jim každému k nohám láhev s živou vodou.

Es war einmal ein alter König. Der war krank und so rief er eines Tages seine drei Söhne zu sich und sagte: "Ich bin alt und krank, aber ich will noch nicht sterben. Wer mir von irgendwo aus der Welt das Lebenswasser bringt, dem vermache ich mein Reich und mache ihn zum König."

Die Söhne vernahmen des Vaters Wort und weil sie in Eintracht lebten und das Recht achteten, ritt als erster der Erstgeborene in die Welt. Er ritt und ritt und kam an einen tiefen, dunklen Wald. Da traf er ein altes Mütterchen mit einem Tragkorb auf dem Rücken und einer Sense, die ging, um Gras zu hauen und sie fragte ihn, was er hier wohl suchte und er sagte zu ihr: "Ich suche das Lebenswasser, Mütterchen. Mein Vater, der König, ist alt und krank, aber er will noch nicht sterben." "Ich weiß, wo du das Lebenswasser findest." entgegnete ihm das Mütterchen freundlich, aber mit brüchiger Stimme. "Hinter diesem Wald findest du einen gläsernen Berg. Nimm diesen Hammer und diese silbernen Nägel und steige hinauf. Dort oben findest du die Quelle des Lebenswassers." Der Prinz dankte der Alten und ritt weiter in den Wald hinein. Er erreichte dessen Ende und vor ihm erhob sich der gläserne Berg. Nun sprang er vom Pferd, nahm Hammer und Nägel und stieg langsam bergan. Drei Tage und drei Nächte kletterte er hinauf und schlug Nagel um Nagel ein. Endlich, zu Anbruch des vierten Tages, erreichte er die Quelle des Lebenswassers. Er füllte damit eine Flasche und wandte sich zum Abstieg. Aber sobald er den Fuß auf den ersten silbernen Nagel setzte, wurde er versteinert.

Inzwischen wartete der König und wartete und als er die Hoffnung aufgegeben hatte, daß sein Erstge-borener zurückkehrt, machte sich der Zweitgeborene auf den Weg. Auch er ritt und ritt und kam zu dem tiefen, dunklen Wald. Da traf auch er das alte Mütterchen mit dem Tragkorb auf dem Rücken und der Sense, die ging, um Gras zu hauen und sie fragte ihn, was er hier wohl suchte und er sagte zu ihr: "Ich suche das Lebenswasser, Mütterchen. Mein Vater, der König, ist alt und krank, aber er will noch nicht sterben." "Ich weiß, wo du das Lebenswasser findest," entgegnete auch ihm das Mütterchen freundlich, aber mit brüchiger Stimme. "Hinter diesem Wald findest du eine tiefe, dunkle Schlucht. Nimm dieses Seil, diese silbernen Haken und diesen Hammer und steige damit hinab. Dort unten findest du die Quelle des Lebenswassers." Der Prinz bedankte sich für den Rat und die Hilfe der Alten und ritt weiter in den Wald hinein. Er erreichte dessen Ende und vor ihm tat sich jene dunkle Schlucht auf. Er sprang vom Pferd, nahm das Seil und die Haken und begann, sich vorsichtig hinunterzulassen. Drei Tage und drei Nächte stieg er ab und schlug Haken um Haken ein. Endlich, zum Anbruch des vierten Tages, spürte er unter seinen Füßen festen Boden und fand die Quelle des Lebenswassers. Er füllte damit eine Flasche und wandte sich dem Aufstieg zu. Aber sobald er mit der Hand den ersten silbernen Haken berührte, wurde er versteinert.

Inzwischen wartete der König und wartete und als er die Hoffnung aufgegeben hatte, daß sein Zweit-geborener zurückkehrt, machte sich der jüngste Sohn auf den Weg. Auch der ritt und ritt und kam zu dem tiefen, dunklen Wald. Da traf auch er das alte Mütterchen mit dem Tragkorb auf dem Rücken und der Sense, die ging, um Gras zu hauen und sie fragte ihn, was er hier wohl suchte und er sagte zu ihr: "Ich suche das Lebenswasser, Mütterchen. Mein Vater, der König, ist alt und krank, aber er will noch nicht sterben." "Ich weiß, wo du das Lebenswasser findest," entgegnete ihm das Mütterchen freundlich, aber mit brüchiger Stimme. "Hinter diesem Wald findest du ein undurchdringliches Dickicht. Nimm diese Axt und schlage dich damit bis in das Innere des Dickichts durch. Dort findest du die Quelle des Lebens-wassers." Der Prinz bedankte sich für den Rat und die Hilfe der Alten und ritt weiter in den Wald hinein. Er erreichte dessen Ende und stand vor dem undurchdringlichen Dickicht. Er sprang vom Pferd, nahm die Axt und begann, sich tief bis ins Herz des Dickichts durchzuschlagen. Drei Tage und drei Nächte mühte er sich. Endlich, zum Anbruch des vierten Tages, weitete sich vor ihm eine Lichtung, in ihr eine Wiese und aus der sprudelte die Quelle des Lebenswassers. Er füllte damit eine Flasche und wandte sich dem Rückweg zu. Aber sobald er seinen Fuß auf den Waldweg setzte, wurde er versteinert.

Der alte und kranke König wartete und wartete, aber keiner seiner Söhne kehrte zurück. Eines Tages aber kam die Alte mit dem Tragkorb und der Sense ins Schloß und sprach: "König, ich weiß, wo deine Söhne sind. Der älteste steht auf dem Gipfel eines gläsernen Berges, der Zweitgeborene tief unten in einer dunklen Schlucht und der jüngste steckt mitten in einem undurch-dringlichen Dickicht." "Und wann," rief der König ungeduldig, "wann kommen sie zurück?" "Das wirst du nicht mehr erleben!" wehrte die Alte ab, schwang ihre Sense und verschwand. Der König fiel tot zu Boden.

In diesem Augenblick wurden auf dem Gipfel des gläsernen Berges, in der tiefschwarzen Schlucht und im Inneren des undurchdringlichen Dickichts die drei Prinzen von ihrem Fluch erlöst und waren wieder lebendig. Der Erstgeborene stieg vom Berg herunter, der Zweitgeboren kletterte aus der Schlucht und der Jüngste verließ das Dickicht. Sie bestiegen ihre Pferde, die treu und geduldig gewartet hatten und ritten zum Schloß.

Als sie das väterliche Schloß betraten, erfuhren sie, daß man den König vor drei Tagen beerdigt hatte. Weil die Prinzen stets in Eintracht gelebt und das Recht geachtet hatten, regierten sie das Land von Stund an gemeinsam in Eintracht und nach Recht und Gesetz bis zum Ende ihrer Tage. Und als man sie beerdigte, gab man jedem zu seinen Füßen eine Flasche mit Lebenswasser bei. [pozn1]
Poznámka 1 - Tuto pohádku pro vás do němčiny přeložil dobrý duch Krušných hor Burkhardt Förster, žijící v malebném saském městečku Olbernhau.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková