Zvony z Debberode

AnonymKdyž se vydá člověk silnicí z Wülferode do Grasdorfu, dorazí tam, kde se cesta pojednou v ostrém úhlu stáčí na západ, na jednu pastvinu, která dosud patří k farnosti v Kirchrode. Na tomto místě kdysi ležel hřbitov vesnice Debberode. Tenkráte byla Debberode kvetoucí vesnice, ale během 30.leté války byla rabující soldateskou zcela zničena a vypálena. A dnes ta pustá místa, kde kdysi přičinlivě a pokojně vzkvétal život, orá pluh.

Lidé ve Wülferode vyprávějí, že na té louce bývají nedělního rána slyšet zvony zničeného kostela v Debberode. Ale člověk, který chce to zvonění zvonů slyšet, musí být nedělňátko a nesmí po celou cestu na tu pastvinu promluvit ani slovo.[pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pověst „Die Glocken von Debberode“ není prací bratří Grimmů, ale pochází ze souboru anonymních pověstí ze spolkové země Dolní Sasko v projektu virtuální knihovny Gutenberg. Přeložila Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková