Kovář z Hechelbachu

AnonymKovář z Hechelbachu býval za svého života veselý kumpán a pytel plný lotrovin. Často také přes míru pil a potom vyvádíval věru ztřeštěné kousky.

Jednou se však událo, že umřel, a tak na druhé straně klepal na nebeskou bránu. „Kdopak jsi?“ zeptal se ho Petr, nebeský fortnýř. „Já jsem kovář z Hechelbachu a žádám o vstup do nebe.“ Tu otevřel Petr obrovskou knihu, ve které jsou zaznamenány všechny skutky lidí, a začetl se. Ale čím déle četl, tím rozhořčeněji třásl hlavou, až k posledku pravil: „Zmiz! Pro lidi tvého ražení není v nebi místo!“ Avšak kovář z Hechelbachu nepatřil k těm, kdo se nechají jen tak lehce odradit, takoví mají vždy po ruce nějakou lest. Dělal ze sebe tedy hloupého a nakonec se zeptal, zda by nemohl za své dobré skutky, které ve svém životě jistě nějaké vykonal, alespoň na okamžik nakouknout do nebe skrze škvíru mezi dveřmi.

Protože kovář ve svém žadonění neustával, Petr nakonec nezamknul a to nakouknutí mu na chvilku dovolil. Sotva však nebeský fortnýř dveře malounko pootevřel, hodil kovář tou škvírou dovnitř svoji čepici, ale stavěl se tak, že mu tam ze samého úžasu nad tou nebeskou krásou sama upadla. Skrze tu čepičku se nyní jal naříkat a prosit, zda by si ji nemohl rychle vytáhnout. A Petr mu to dovolil.

Sotva se však lstivý kovář protáhnul branou, sednul si v nebi na svoji čepici a řekl: „Teď sedím na svém majetku a chtěl bych vědět, kdo mě dostane pryč.“ V nebi se nevedou hádky, pře ani žádné násilnosti. Protože bez takového konání by s kovářem nikdo nic nepořídil, a protože kovář opravdu seděl na svém majetku, nemohl si Petr počít nic jiného, než se nad tím lstivým kovářem zasmát a nechat ho na jeho místě.

A tak kovář z Hechelbachu přece jen přišel do nebe.[pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pověst „Der Schmied von Hechelbach“ je ze sbírky lidových pověsti ze Švábska, historického území v SNR, které je dnes z velké části součástí spolkové země Bádensko-Württembersko. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková