Lišák a husy

Bratři GrimmovéByl jednou jeden lišák a ten přišel na louku, kde vám sedělo hejno krásných tučných husí. Zasmál se a olíznul a řekl: „Přišel jsem jako na zavolanou! Hezky tu pospolu dřepíte, mohu vás tedy jednu po druhé spolykat.“ Husy se daly do ustrašeného kejhání, hbitě vyskočily, naříkaly a žalostně prosily o život. Ale lišák na to nechtěl slyšet a řekl: „Tady žádná milost není, umřít musíte všechny!“ Konečně se jedna osmělila a řekla: „Máme-li, my ubohé, tak náhle přijít o svůj mladý život, tak nám prokaž tu milost a dovol nám, abychom se pomodlily. Nechceme zemřít se svými hříchy. Potom se postavíme do řady, aby sis mohl vybrat vždy tu nejtučnější.“ „Ano,“ řekl lišák: „to mě nic nestojí a jedna zbožná modlitba nemůže býti ke škodě. Jen se modlete, jak vám libo, já počkám.“

Tak se dala ta první do pěkně dlouhé modlitby: „Gagagagagagagagagagagagaga.“ A protože se neměla ke konci, ta druhá nečekala, až přijde na řadu, nýbrž se také začala modlit: „Gagagagagagagagagagagagaga.“ Pak ji následovaly i ta třetí a čtvrtá a brzy kejhaly všechny husy.

Teď musíme stejně jako ten lišák počkat, až se husy pomodlí, pak bude tahle pohádka pokračovat. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Fuchs und die Gänse“ (KHM 86) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Pro zajímavost srovnejte s povídačkou pana Haltricha Jak lišáka přelstily husy. Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková