V dobrém a ve zlém

Bratři GrimmovéByl jednou jeden krejčík a to vám byl velmi svárlivý člověk. Měl ženu, hodnou, zbožnou a pilnou, která se mu však ničím nezavděčila. Co udělala, s tím byl nespokojený, bručel, nadával, smýkal s ní a bil ji. Když se o tom jednou dozvěděla vrchnost, předvolali ho a uvrhli do žaláře, aby se polepšil. Seděl nějaký čas o chlebu a vodě, a když ho zase propustili na svobodu, musel slíbit, že svoji ženu nebude bít, že s ní bude žít přátelsky, o dobré i zlé se s ní dělit, jak se na manžele sluší a patří.

Nějaký čas to šlo dobře, ale pak se vrátil ke svým starým zvykům, byl mrzutý a zlostný. A protože ženu bít nesměl, alespoň ji tahal a škubal za vlasy. Žena se mu vysmekla a běžela ven na dvůr, ale on běžel za ní a honil ji a házel po ní nůžky, metr a vše, co mu padlo do rukou. Když ji trefil, ďábelsky se smál, a když ji minul, tak zuřil a láteřil. Tak dělal, dokud soused jeho ženě nepomohl.

Krejčíka si opět předvolala vrchnost, aby mu připomněla jeho slib. „Milí pánové,“ pravil, „já jsem svůj slib neporušil, já ji nebil, jen jsem se s ní dělil o dobré i zlé.“ „Jak je tedy možné,“ řekl mu soudce: „že je proti tobě opět vedena žaloba?“ „Já ji nebil, chtěl jsem jí jen učesat rukou vlasy; ale ona mi utekla a zběsile pobíhala kolem domu. Tak jsem za ní pospíchal, aby se vrátila ke svým povinnostem; jako dobrou připomínku jsem po ní házel ty věci. A o dobré a zlé jsem se přece dělil, neboť často jsem ji trefil, a to bylo dobro pro mne a zlo pro ni, ale taky jsem ji občas minul, to bylo pro ni dobro a pro mne zase zlo.“

Ale soud nebyl s touhle krejčíkovou výpovědí spokojen a nadělil mu zaslouženou odměnu. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Lieb und Leid teilen“ (KHM 170) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková