Svatba kmotry Lišky

Bratři GrimmovéByl jednou jeden starý lišák a ten vám měl devět ocasů! Kromě toho měl taky ženu a s ní velké trápení. Měl totiž podezření, že mu není věrná, a tak ji vystavil zkoušce. Svalil se pod lavici, natažený jak široký tak dlouhý a stavěl se načisto mrtvým. Kmotra liška nad ním lomila rukama a zavřela se do své komůrky, zatímco její děvečka, byla to jedna kočka, stála u kamen a vařila.

Když se rozneslo, že starý lišák odešel na pravdu boží, začali se trousit nápadníci. Najednou kočka uslyšela, že někdo stojí za dveřmi a klepe, tak šla a otevřela. Za dveřmi stál mladý a fešácký lišák a ptal se: „Copak děláš, milá kočko, bdíš či zavřela jsi očko?“ Kočka mu odpověděla: „Inu, fešný pane, něco dobrého jsem vařila, abych vás řádně uctila.“ „Chtěl jsem se zeptat, jak se daří naší ubohé kmotře lišce?“pokračoval lišák. „Ach ta sedí v komůrce a pro svého nebohého lišáka si může oči vyplakat!“ „Řekni tedy svojí paní, že je tu mladý lišák k namlouvání.“ „Dobře pane, ten vzkaz ráda vyřídím.“

Kočka nelenila a upalovala ke své paní a zčerstva ji vypověděla, že má zanechat truchlení a bědování, je tu mladý lišák, fešák k pohledání a má se k namlouvání. Kmotra liška se otázala: „Má ten lišák taky tak krásně spletené ocasy jako můj nebohý muž?“ „Ach ne, tenhle lišák má ocas jen jeden.“ řekla kočka zklamaně. „Pak ho nechci!“ rozhodla kmotra.

Děvečka tedy běžela dolů a poslala ženicha pryč.

Za nějakou chvíli zase někdo klepal na dveře. A byl to opět mladý a fešný lišák a tenhle vám měl dva ocasy pěkně spletené, ale bylo mu to málo platné, kmotra ho odbyla.

Potom přicházeli další a další lišáci a každý z nich měl o jeden ocas více, než ten předchozí, ale kmotra liška všechny odmítla.

Konečně přišel jeden a ten měl devět ocasů stejně jako nebožtík. Když to vdova slyšela, vesele děvečce poručila: „Otevírej dveře dokořán, to bude tvůj nový pán!“ A připravili svatbu, sezvali hosty ze široka daleka a nezapomněli ani na faráře.

Když byli ale v nejlepším, tu se z pod lavice vykutálel starý lišák, vyskočil a svatební holotu i s kmotrou liškou vypráskal z domu. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Hochzeit der Frau Füchsin“ (KHM 38)je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková