Drolící se žebro

Bratři GrimmovéV cillerském kraji[pozn1] ve Štýrské marce leží osada Oberburg, slovansky Gornigrad [pozn2], v jejímž kostele visí strašlivé žebro, takové podobné nemá dnes žádné známé zvíře.

Neví se, kdy bylo vykopáno, ale lidová pověst žebro připisuje jedné pohanské obří panně s proroctvím, že z toho žebra se každoročně oddrolí jedno jediné zrnko a v ten čas, až se to žebro zcela rozpadne, nastane soudný den. [pozn3]
Poznámka 1 - Tomu kraji se říkalo cillerský, protože kdysi to bylo zboží hrabat z Cilli.
Poznámka 2 - Historie tomu tak chtěla, a tak dnes leží Gornji Grad v Dolním Štýrsku ve Slovinsku a je sice se svou necelou tisícovkou obyvatel střediskovou obcí pro dalších šest obcí, ale kdyby tu ve 12.století nepovstal benediktýnský klášter s proslulou katedrálou svatého Hermagora a Fortunata, Oberburg byste na turistických mapách nenašli. Jedním z donátorů z kláštera byl i český král Přemysl Otakar II., to bylo dříve než klášter jeho obyvatelé opustili, protože byl vítaným cílem tureckých nájezdů, i když zlí jazykové tvrdí, že klášter byl biskupem Lambergem v roce 1473 rozpuštěn nejen proto, že ho Turci v roce 1471 vyplenili, ale také díky tomu, že za jeho zdmi došlo k velkému morálnímu úpadku.
Poznámka 3 - Lidová pověst "Die tropfende Rippe" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková