Jak měl trakař pravdu

AnonymBylo jednou jedno zlodějisko zlodějské a to se vydalo na lup. Aby se mu s kořistí lépe utíkalo a svoje zlodějské náčiní nemuselo tahat na hřbetě, vzalo si s sebou trakař. Ale tomu trakaři se toho dne do práce pranic nechtělo.

Celou cestu bručel a hudroval, skřípal zubama a mrmlal si po vousiska, až z toho bylo zlodějisko celé nervózní a zeptalo se, copak si to bručí a vrčí. Tu pravil trakař zcela zřetelně: „Že z toho dneska houby bude!“ Zlodějisko se nadechlo a odseklo: „Co víš, ty staré trakařisko, o zlodějském řemesle! Jen počkej, však já ti ukážu!“

A jeli dál. Ale trakař stále vrčel a bručel, a když vjel na nějaký kámen nebo výmol, tak křiknul dost hlasitě: „Houby!“ Tak toho bylo na zlodějisko až příliš a houklo: „Jestli nebudeš držet hubu, ty staré trakařisko, pojedu rovnou na pole a naložím tě řepou!“ Trakař na chvilku zmlknul, ale za malou chvíli se mu to rozleželo a začal se svojí vrčivou a bručivou árií znova.

Zrovna mu chtělo zlodějisko rovnat noty, když tu potkali polního hlídače, který měl velkou starost, kampak zlodějisko zlodějské takhle v noci jde. Zlodějisko se vymluvilo po zlodějském způsobu a šlo dál. To trakař ovšem strašlivě rozzlobilo, a tak na hlídače zavolal. „Krást řepu, krást řepu!“ Hlídač to zaslechnul, obrátil se a plížil se za nimi.

Konečně zlodějisko dorazilo na pole s řepou a pustilo se do sklizně. Sbíralo a nakládalo, když tu zpozorovalo, jak sem k němu hrne hlídač. Nelenilo, svižně popadnulo trakař a dalo se na útěk. Když přiběhlo domů, celé schvácené a s trakařem prázdným, ten pravil spokojeně: „Tak vidíš, já ti to říkal. Dneska jsi ukradl houby!“

Tak měl trakař přece jen pravdu. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidovou pohádku „Wie der Schubkarren doch recht hatte“ ze sbírky pohádek „Märchen der Heimat – Nassauische Volksmärchen“ z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková