Jak medvěd, vlk a lišák bojovali

Joseph HaltrichMedvěd, vlk a lišák spolu uzavřeli dohodu, že budou chodit na lup společně a o kořist se spravedlivě dělit. A dělení to bylo věru spravedlivé! Když lapili telátko, měl se k dělení medvěd a rozdělil to tak, že lišák nedostal nic. Brzy nato ukořistili svini a s dělením přišla řada na vlka, a tak zase ostrouhal lišák. Do třetice získali hříbátko, to dělil lišák a rozdělil je na tři stejné díly. Tu se medvěd a vlk velmi rozhněvali a jeho díl mu vzali. Nešťastný lišák utíkal pryč a hrozil: „Jen počkejte, tuhle nespravedlnost mi ještě zaplatíte!“

Za chvíli se lišák vrátil a doprovázeli ho kočka, kulhavý pes a kohout. Když je vlk a medvěd viděli, polekali se. „To jsou nějací strašliví válečníci!“ volal vlk: „Ten první nese ohnivou korunu a množství šavlí (to byl kohout s rudým hřebenem a dlouhými brky na ocase), druhý nese korouhev (to byla kočka s výhružně vztyčeným ocasem) a ten třetí cestou sbírá kamení (to byl ten kulhající pes, který napadal na nohu, což vypadalo, že sbírá kamení) a hrnou se na nás!“

Tak ti dva utekli na strom, ale protože jim strach ochromil údy, spadli oba dolů, vlk si zlomil vaz a medvěd odtáhnul s přeraženou nohou. A válečníci si zatím udělali hostinu na ukořistěném hříběti a dobře se poměli. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Bär, der Wolf und der Fuchs“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 -17.05.1886). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková