Zaříkávání permoníků

Bratři GrimmovéV Norimberku[pozn1] žil jeden jménem Paul Creuz, který znal kouzelné zaříkávadlo. Na jedné mýtině postavil nový stoleček, na něj prostřel sněhobílý ubrus, položil dva hrníčky mléka, dále dvě mističky medu, dva talířky a nožíky. Potom popadl černou slepici a nad pánví ji roztrhnul, aby všechna její krev do jídla vykapala. Potom jeden kousek z hotového jídla k východu a druhý k západu hodil a zaklínání počalo.

Když se to bylo vše stalo, tu zaříkávač za jeden zelený strom běžel a odtud se díval, jak ze země vystoupili dva permoníci, ke stolku zasedli a vdechujíc vůni drahocenného kuřidla, které byli po ruce měli, vše snědli. Nyní jim mohl zaříkávač otázky pokládat, na které oni odpovídali. Když takto byl často konal, získala k němu ta stvoření takovou důvěru, že jej také do jeho domu přišla navštívit. Když je však podle jejich představ neuhostil, tu se buď vůbec neobjevila nebo záhy zase zmizela.

Taky se mu jednou podařilo přivolat samotného krále permoníků; ten se objevil v rudě šarlatovém kabátku, pod kterým měl knihu. Tu pak na stůl hodil a zaklínači dovolil, že tak mnoho a tak dlouho, jak si bude přát, číst si v ní může. Moudrostí a tajemstvím získanými četbou té knihy se onen muž velmi pyšnil.[pozn2]
Poznámka 1 - Norimberk je dnes velké průmyslové město na severu spolkové země Bavorsko. Přežili-li permoníci třicetiletou válku, která znamenala kulturní a hospodářským úpadek tohoto svobodného říšského města, jistě toto město opustili v období 1933-1945, kdy se tu konaly hlučné sjezdy NSDAP…
Poznámka 2 - Pověst "Beschwörung der Bergmännlein" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková