Vodní žínky z Magdeburgu

Bratři GrimmovéNa jednom místě na Labi v Magdeburgu[pozn1] se často nechává vidět vodní žínka, stahuje přes řeku plavající lidi a topí je.

Krátce před zkázou města vojskem maršálka Tillyho[pozn2] plaval přes řeku jeden hbitý plavec, skrze pošetilou sázku o drobný peníz; ale když chtěl z druhé strany zpět na místo dorazit, tu ho něco velkou silou popadlo a stáhlo dolů. Nikdo mu nemohl pomoci a nakonec na břeh vyplavalo jeho mrtvé tělo. Občas se mořské přízraky zjevovaly za jasného dne a zářícího slunce, seděly na břehu nebo na větvích okolo stojících stromů. Ty krásné ženy si dlouhé zlaté vlasy česaly. Ale když se přiblížili lide, všechny naskákaly do vody.

Jednou, když byla v Magdeburgu studniční voda příliš tvrdá na vaření, a voda z Labe by se musela namáhavě a z velké dálky do města nosit, chtěli radní města nechat postavit vodní pumpu. Začali tedy do vody zarážet obrovské kůly, ale brzy se nemohli dále hnout, neboť na vlnách se zjevil nahý muž a jal se velkou silou zaražené kůly vytrhávat a rozhazovat. Takže museli magdeburští zamýšlené dílo zastavit.[pozn3]
Poznámka 1 - Magdeburg je hlavní město spolkové země Sasko-Anhaltsko. Snad mohu připomenout z dějin tohoto sličného města, že Adalbert, arcibiskup magdeburský (968-981) byl pravděpodobně příbuzný českých Slavníkovců, pobýval svého času i na Libici a biřmoval syna Slavníkova Vojtěcha. A onen Vojtěch byl pak poslán na studia do kapitulní školy v Magdeburgu…to bylo dávno předtím, než se stal svatým..
Poznámka 2 - Johann Tserclaes Tilly (1559-1632) byl slavný vojevůdce Katolické ligy. Své první vojenské ostruhy získal v letech 1593-1606 v tzv.uherské válce proti Turkům. Jeho kariéra strmě stoupala, po odvolání Valdštejna roku 1630 se stal jako polní maršálek velitelem císařské armády. Jeho skvělá vojenská kariéra skončila v bitvě u Breitenfeldu.
Poznámka 3 - Pověst "Magdeburger Nixen" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková