Pasáček a skřítek

Bratři GrimmovéV roce 1664 pásl nedaleko Drážďan[pozn1] jeden chlapec vesnické stádo. Pojednou uviděl, jak se nedaleko sám od sebe pohybuje a nadskakuje jeden balvan. Překvapeně přišel blíž a kámen obhlížel, nakonec jej vší silou popadnul, až se mu ho podařilo nadzdvihnout. Tu z pod něj vyskočil zemní skřítek, postavil se a pravil: „Byl jsem tam uvězněný, ty jsi mne vysvobodil a já ti za to budu sloužit, dej mi nějaký úkol, ať mám co dělat.“ Pasáček mu udiveně odpověděl: „No dobrá, pomůžeš mi pást dobytek.“ Tak skřítek tu práci svědomitě vykonával, dokud nepřišel večer. A pak pravil pasáčkovi: „Půjdu tam, kam ty půjdeš.“ Ale pasáček mu hbitě odvětil: „Do našeho domu tě vzít nemohu, mám nevlastního otce a hodně sourozenců, zle by se mi vedlo, kdybych domu ještě dalšího přivedl a náš domov ještě těsnější učinil.“ „Tak sis mne vysvobodil a teď mne nechceš,“ řekl skřítek na to: „musíš mi najít tedy jiný nocleh.“ Tak ho chlapec zavedl k sousedovu domu, kde neměli žádné děti. U toho člověka se měl skřítek tak dobře, že se ho ten už nikdy nezbavil[pozn2][pozn3].
Poznámka 1 - Kde najde Drážďany, ví snad každý; chci jen podotknout, že rostou opět do krásy. Ruiny ze světové války mizí a slavná drážďanská katedrála se opět tyčí k nebesům. Až přijde den jejího vysvěcení, budu tam jistě i skřítkové, jsou přece tak zbožní.
Poznámka 2 - Myslím, že pracovitý skřítek toho nebohého sedláka brzy přivedl k tichému zoufalství. Představte si, že něco tak úslužného a ochotného splnit každé vaše přání máte doma.
Poznámka 3 - Pověst "Das Erdmännlein und der Schäferjung" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková