Císař Karel v Untersbergu

Bratři GrimmovéV Untersbergu [pozn1]sedí kromě jiných panovníků a urozených mužů prý také císař Karel, na hlavě má zlatou korunou a v ruce žezlo. Podle bájného vyprávění byl unesen z legendárního Walserského pole a byla mu zachována tvář, jakou dříve nosil na zemi. Jeho vous je šedivý a dlouhý tak, že mu pokrývá celou do zlata zahalenou hruď. Ve svátky a památné dny má vous rozdělen na dva copy, jeden cop leží po levici, druhý po pravici a oba jsou ovinuty drahocenným perlovým pásem. Císař má upřený a hluboko zamyšlený pohled; poddaným, kteří se s ním občas procházejí, se však jeví jako přátelský a společenský. Ale proč se tam zdržuje a co má vykonat, to neví nikdo, snad je to Boží tajemství.

Tak řečený Franz Sartori vypráví, že císař Karel V. (podle jiných je to ale prý Fridrich) sedí za stolem a jeho vous je tak dlouhý, že je dvakrát ovinutý kolem. Až císařův vous doroste třetí délky stolu, nastane prý konec světa. Na zemi se zjeví se Antikrist, na Walserských polích se strhne velká bitva, zazní andělské trouby a nastane Soudný den [pozn2].
Poznámka 1 - Podivuhodná hora Untersberg (1778 m n.m.) je kousek na jih od Salzburgu; dnes si na ni můžete vyjet lanovkou.
Poznámka 2 - Pověst "Kaiser Karl im Untersberg", která je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů, přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková