Nixenbronn

Bratři GrimmovéNedaleko od Kirchhainu[pozn1] v Hessensku leží jedno velmi hluboké jezero, kterému říkají Nixenbronn (Vodnická studna), neboť častokráte se tu vodní mužíci a žínky zjevují. Zdejší mlýn se též jmenuje Vodnický mlýn.

Také u Marburgu[pozn2] měl být v roce 1615 v náhonu Elizabetina mlýna vodník spatřen..[pozn3]
Poznámka 1 - Město Kirchhain najdete ve spolkové zemi Hessensko, vydáte-li se z Frankfurtu nad Mohanem dálnicí A5 na severovýchod až k městu Alsfeld, tam odbočíte na západ na silnici č.52 a po 30 km jste v Kirchhainu.
Poznámka 2 - Město Marburg leží ještě cca 15 km na západ od Kirchhainu.
Poznámka 3 - Pověst "Nixenbrunnen" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková